Závěr

 Diplomová práce se zabývá výrobou a prodejem produktů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.. Na základě zmapování odvětví a vývoje trhu piva a jeho tendencí se zaměřuje na nová odbytiště. V tuzemsku by bylo dobré soustředit se především na značky Gambrinus a Radegast, přičemž Pilsner Urquell najde uplatnění spíše v zahraničí. V současnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. zaujímá přibližně 44 % tuzemského trhu. Dovoz piva v České republice je zanedbatelný a zahraniční pivo na našem trhu nemá šanci se výrazně prosadit, export se pohybuje kolem 8 % výroby a většina pivovarů by se měla snažit, aby toto číslo bylo co nejvyšší. Můžeme říci, že Plzeňský Prazdroj se bude muset více orientovat na export, protože tuzemský trh je malý a především v současné době již nasycený. Důležité pro něj bude, aby výrazněji pronikl na západní trhy především do USA, Německa, Rakouska, Velké Británie a do Polska a Slovenska, které jsou stabilnější než odbytiště směrem na východ. Společnost  by se dále měla soustředit na výraznější pronikání na trhy v USA, kde je značný počet potenciálních zákazníků s velkou kupní silou. Je důležité si uvědomit, že pivo je přírodní produkt a pokud se tranzituje a skladuje, tak může dojít ke zhoršení kvality. Bylo by dobré vyvážit množství exportovaného piva cenou za špičkové řízení kvality a prodávat Pilsner Urquell jako luxusní výrobek. Společnost by se však neměla zaměřovat pouze na export, ale také na český trh, kde by měla udržet tržní podíl maximálně do padesáti procent.  Doporučuji zaměřit se zde především na spotřebu turistů, mladé generace a žen. Z marketingového hlediska je nutné, aby pivo Gambrinus bylo nadále spojováno s českým národním sportem – fotbalem. V nejkratší době je třeba najít tržní pozici Radegastu a Velkopopvického Kozla. Společnost by měla zajistit, aby pivo bylo pro české spotřebitele nadále cenově přijatelné. Právě budoucí chování společnosti, jejíž podíl se blíží padesáti procentům pravděpodobně značně ovlivní současnou komplikovanou situaci v českém pivovarnictví. V České republice totiž nyní probíhá mezi pivovary nelítostný souboj, který stlačuje cenu pivního moku. To je sice výhodné pro spotřebitele, v horší situaci jsou však producenti, z nichž většina z nich bojuje o holé přežití. Pro udržení trhů je však nezbytné dbát o vysokou kvalitu produktů a služeb. Je důležité neustále zvyšovat efektivitu výroby a distribuce a stavět na prvotřídní kvalitě výrobků a dále rozvíjet silné značky v portfoliu.

schweikr.gif (32730 bytes)