CZECH MANAGEMENT INSTITUTE PRAHA

CMI offical site

manažerská fakulta

ESCUELA SUPERIOR DE MARKETING Y

ADMINISTRACIÓN - ESMATUR BARCELONA

Official site of ESMA Barcelona

 

 

Analýza konkurenčního prostředí společnosti

Plzeňský Prazdroj, a. s. 

Bakalářská diplomová práce

Diplomant: Jan Bouček

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.

CMI – ESMA – 2001

 

Anotace

Diplomová práce se zabývá výrobou a prodejem produktů společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Na základě zmapování odvětví a vývoje trhu piva a jeho tendencí se zaměřuje na nová odbytiště. Na základě analýzy odvětví formuluje návrh strategie, která zajistí dlouhodobý rozvoj a prosperitu  společnosti.

 Klíčová slova: pivo, pivovar, výstav, export, výrobek, trh, zahraničí, tuzemsko, analýza, spotřeba, prodej, zisk, cena, konkurence, společnost

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně, veškerou použitou literaturu uvádím v seznamu literatury  a citoval jsem všechny literární prameny a informace, které jsem použil.

19.02.2001

Úvod

Česká republika je tradičně spojována s pivem a když s pivem tak především s plzeňským. Tuzemská spotřeba piva v České republice je zdaleka nejvyšší na světě. Jestli v roce 1993 vypili Češi 156 litrů piva na osobu, loni to už bylo 161 litrů (pro srovnání, druzí na světě Němci vypijí ročně zhruba 130 litrů na osobu). Pro výrobce piva to je příznivá situace, ale současně i velké riziko, protože taková spotřeba je dlouhodobě neudržitelná. Znalci tvrdí, že současná vysoká spotřeba piva u nás je ovlivněna také rostoucím počtem turistů. Dle odhadů   turisté „pivní příznivci ze sousedních zemí“ vypijí z naší rekordní spotřeby asi 15 litrů na hlavu ročně. České pivovarské suroviny patří historicky mezi světovou špičku pro své specifické vlastnosti dané půdně klimatickými podmínkami. Když se tyto kvalitní suroviny navíc zpracovávají tradičním českým technologickým postupem, výsledným efektem je pivo s vlastnostmi, které ho výrazně odlišují od ostatních konkurenčních výrobků ve světě.  Svou diplomovou práci jsem nazval analýza konkurenčního prostředí společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.. V roce 1999 došlo k významným změnám ve společnosti. Společnost se stala akcionářem hlavního domácího konkurenta, pivovaru Radegast, a. s., majoritního vlastníka akcií pivovaru Velké Popovice. Dále se společnost stala součástí společnosti SAB (South  African Brewereies, plc), významného celosvětového výrobce piva. Vzhledem k legislativním průtahům jsou ještě Plzeňský Prazdroj, a. s., Radegast a Velké Popovice  po právní stránce tři rozdílné společnosti. Po ekonomické stránce však už fungují jako jediný podnik, proto se některé údaje uvedené v práci vztahují pouze na Plzeňský Prazdroj (Pilsner Urquell a Gambrinus).  Diplomová práce se v první části zabývá základními informacemi o společnosti Plzeňský Prazdroj,  a. s. a ve druhé části analýzou odvětví a výroby piva. Na základě analýzy odvětví formuluje návrh strategie, která zajistí dlouhodobý rozvoj a prosperitu společnosti. Do analýzy trhu s pivem zahrnuji ceny piva a specifika českého trhu. Dále se práce zabývá tuzemskými a zahraničními trhy z hlediska aktivit společnosti a obecného přehledu o trzích. Práce vyúsťuje v doporučení tržní strategie společnosti.