1      Základní informace o společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. 1

1.1       Fúze. 2

1.1.1        Akcionářská struktura k 31.12.1999. 2

1.1.2        Akcionářská struktura k 31. 12.1998. 2

1.2       Podílové cenné papíry a vklady. 2

1.3       O společnosti 4

1.4       Hlavní aktivity společnosti 5

1.5       Finanční a platební situace. 7

1.6       Výhled  společnosti 8

1.7       Produkty společnosti podle obalů. 9

1.8       Produkty společnosti  podle typu, chuti a obsahu alkoholu. 10

 

1          Základní informace o společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.

 

Obchodní jméno:    Plzeňský Prazdroj, a. s.

Sídlo:                       U Prazdroje 7, 304 97  Plzeň

Vznik:                      1. 5. 1992

Identifikační číslo:    45357366 dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 227

Právní forma:             akciová společnost

 

Předmět podnikání:

 

Výroba piva a sladu, výroba nealkoholických nápojů, výroba umělého ledu a oxidu uhličitého, výroba preparátů a pomocných látek pro výrobu piva, sladu a nealkoholických nápojů, stavba strojů s mechanickým pohonem, truhlářství, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, ubytovací služby, zprostředkovatelská činnost obchodu a služeb, směnárenská činnost, silniční motorová doprava, hostinská činnost, reklamní a propagační činnost,

automatizované zpracování dat, vydavatelská činnost (odborný časopis, naučné tiskoviny z oboru pivovarnictví), provozování středního odborného učeliště nebo obdobného zařízení, půjčování dopravních, stavebních a zemních mechanismů, drobné služby, podnikání v oblasti nakládání s odpady, provozování cestovní kanceláře, provozování veřejných parkovišť a halových garáží, provádění laboratorních zkoušek a rozborů, školící a vzdělávací činnost, stáčení a plnění piva, alkoholických a nealkoholických nápojů a jiných tekutin, prodej hmotného investičního majetku a drobného investičního majetku včetně pronájmu, výstavní, musejní a galerijní činnost, výroba a prodej tepla, provozování mycích linek na dopravní a jiné prostředky, investorská a inženýrská činnost, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než  základních služeb spojených s pronájmem, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

 

 Z

 

droj: Obchodní rejstřík

 

1.1         Fúze

 

Japonský finanční dům Nomura kontroloval většinu akcií Prazdroje a  Radegastu. Fúzí obou podniků stvořil české pivovarské impérium, které významnou pozici v Evropě a značně ovládá český trh. Tuto lukrativní „nevěstu“  Nomura prodala jihoafrické společnosti SAB za 629 miliónů amerických dolarů (21,4 miliardy korun). Tato částka byla rozdělena do dvou splátek (321  a 308 miliónů amerických dolarů). Splatnost druhé splátky bude v červnu roku 2001. Zatímco v minulosti měl každý ze tří producentů vlastní obchodní, marketingové či finanční oddělení, nyní jsou tyto aktivity zajišťovány z jednoho centra. Vlajkovou lodí plzeňské skupiny i nadále zůstává značka Pilsner Urquell.

 

1.1.1        Akcionářská struktura k 31.12.1999

 

prodej

 
 


1.1.2        Akcionářská struktura k 31. 12.1998

 

 

Obr. č.: 1 - Schéma prodeje Plzeňského Prazdroje společnosti SAB

 

1.2         Podílové cenné papíry a vklady

 

Plzeňský Prazdroj, a.s., měl k 31.12.1999 rozhodující podíl na základním jmění v těchto společnostech:

 

Tab. č.:1 – Podílové cenné papíry a vklady

 

 

Větší podíl než 10 % na hlasovacích právech si Plzeňský Prazdroj, a. s. zajistil ve společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a. s., kde je držitelem 7 608 ks akcíí v nominální hodnotě 7 608 Kč, což představuje 11,0 % podíl na základním jmění této společnosti

 

Hlavní výsledky společnosti

 

Tab. č.: 2 – Hlavní výsledky společnosti v roce 1999

 

 

Zdroj: Výroční zpráva 1999

 

 

 

 

 

 

1.3         O společnosti

 

Plzeňský Prazdroj, a. s., doznal v roce 1999 radikálních změn. Společnost se stala akcionářem hlavního domácího konkurenta , Pivovaru Radegast a. s. a stala se součástí společnosti South African Breweries, plc. (SAB), významného celosvětového výrobce piva. Nová strategie exportu a značky byla koncipována tak, aby podpořila další rozvoj značky legendárního prémiového ležáku Pilsner Urquell. Plzeňský Prazdroj, a. s., začal minulý rok tím, že se zavázal zvýšit objemy prodejů prostřednictvím agresivní cenové politiky. Zvyšování cen piva bývalo po mnoho let nižší než inflace a zaostávalo za trhem s potravinami a ostatními nápoji. Pivovarnický průmysl všeobecně poklesává především kvůli vytvoření nadbytečných kapacit nižší kvality středně velkých pivovarů již od roku 1992. Fúze s Pivovarem Radegast a. s. a Pivovarem Velké Popovice a. s. umožnila sjednotit český trh s pivem, získat úspory z velké produkce a díky ní je společnost větší než šest nejbližších konkurentů dohromady. Celkový podíl na trhu vzrostl na 44 %. Nyní je společnost v postavení, kdy může vytvářet hlavní výnosy ve vaření piva, prodeji a distribuci. Zahrnutím značek Radegast a Kozel umožnilo společnosti stát se jasně vedoucí pivovarnickou skupinou na trhu. Značky umožní zvýšit ziskovost prostřednictvím vylepšování nabídky produktů a získat v budoucnu větší podíl na zisku v tomto průmyslu. Kombinace sjednocení Radegastu, Velkých Popovic a Plzeňského Prazdroje dohromady vytvořila jednoho národního mistra. Pozornost vedení se v průběhu roku z českého trhu přesunula na zlepšení konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku. Pivovarnický průmysl byl tradičně domácí záležitostí  vzhledem ke krátké skladovací době a problémům s dopravou piva. Plzeňský Prazdroj se stal vedoucím na trhu již koncem minulého století, a to díky tomu, že se stal prvním přepravcem piva a překonal tyto transportní problémy. S počátkem nového století čelí Plzeňský Prazdroj a.s, podobné výzvě. Pivovarnické společnosti nyní vyžadují širší kapitálovou základnu k dobytí celosvětových trhů. Plzeňský Prazdroj a. s., měl značky, avšak neměl dostatečnou velikost, čas a kapitál, aby se sám stal celosvětovým gigantem. Řešení bylo spojit se s větším pivovarem, který by  pomohl s proniknutím na trhy střední Evropy a se zvýšením  podílu ve vývozu prémiového ležáku. Z řady mnoha zájemců byly zvoleny společnosti  SAB. SAB mají neotřesitelnou pozici v Africe. Jejich velikost ve střední a východní Evropě umožňuje SAB vytvářet značné zisky z úspor z velké výroby a distribuce. SAB mají výjimečné postavení a velmi silný manažerský tým. Prémiový ležák Pilsner Urquell má obrovský kapitál ve své značce a ve své jedinečné chuti. Trh s prémiovým ležákem se rozšiřuje a je ziskový. Spotřebitelé disponující vyšším příjmem pijí postupně méně, ale zato více kvalitního piva.Střední a východní Evropa jsou stále přirozeným exportním trhem pro značky Plzeňského Prazdroje. Německo bylo největším vývozním trhem s prodejem 125 tisíc hektolitrů. Přesto je zde ještě značný prostor pro růst v segmentu dováženého piva, navzdory německé domácí velkokapacitní výrobě. Společnost se soustředí na USA, americká velkoměsta jsou obrovským potencionálním trhem pro rozvoj. V roce 2000 se společnost zaměřila na ochranu značky Pilsner Urquell a zvyšování podílu na trhu prémiových ležáků v Evropě a USA.Výsledky hospodaření se v roce 1999 vylepšily, navzdory nedobrým podmínkám na trhu. Rozhodnutí zvýšit ceny v roce 1999 dramaticky vylepšilo provozní marže z 8,9 % na 14,5 % . Prodejní objemy klesly na 4,7 miliónů hektolitrů  z 5,1 miliónů hl. v roce 1998. Tržby za prodej piva se mírně zvedly na  5,462 miliard Kč z 5,361 miliard Kč v roce 1998. Provozní hospodářský výsledek vzrostl o 53 %, na 901 milionů Kč. Čistý zisk vzrostl ze 181 milionů v roce 1998 o 36,6 % na 494 milionů Kč v roce 1999. Ukazatel návratnosti vlastního jmění stoupl z 6.6 % na 15,2 % což je nad evropským pivovarnickým průměrem.

 

1.4         Hlavní aktivity společnosti

 

V důsledku probíhající fúze a legislativním zdržení jsou následující údaje uváděny pouze za pivovar Plzeňský Prazdroj, a. s. bez Radegastu a Velkopopovického Kozla. Plzeňský Prazdroj, a. s., jako čtvrtý v prestižní anketě „100 obdivovaných firem v ČR“, zaznamenal v roce 1999 historicky nejvyšší hospodářský výsledek za účetní období ve výši 493 978 tis. Kč. V České republice bylo vyrobeno 4 753 271 hektolitrů piva a licenční výroba piva Gambrinus  v zahraničí se zastavila na čísle 92 232 hektolitrů. Sladovny Plzeňského Prazdroje, a. s., vyprodukovaly rekordních 73 031 tun sladu, to je o 756 tun více než v předchozím roce. Plzeňský Prazdroj měl v roce 1995 uzavřené smlouvy s 83 distribučními společnostmi. S naprostou většinou měl špatné zkušenosti, proto začal budovat vlastní distribuční síť. Vztahy mezi producentem nejoblíbenějšího  českého piva a mezi nejoblíbenějším českým národním sportem, fotbalem, jistě nejsou náhodné.  Od roku 1996 se značka Gambrinus stala oficiálním pivem první i druhé české fotbalové ligy a jméno Gambrinus liga se stalo známým pojmem. A tak se i na plechových  obalech piva Gambrinus či na jeho kartonovém balení můžete setkat s fotbalovou tématikou, stejně jako se na fotbalových akcí setkáte s emblémy Gambrinu.  Desetiprocentní Gambrinus byl ostatně už dlouho předtím označen za nejoblíbenější  iontový nápoj fotbalistů. Svůj dík za přímou podporu českého fotbalu značkou Gambrinus vyjádřil při své návštěvě  Plzeňského Prazdroje i prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA  Joseph Blatter. Proč došlo ke spojení? Fotbal má dělat lidem radost a pití piva je taky radostnou záležitostí. Společnost se nespokojuje se s tím, že  přejmenovala fotbalovou ligu a že při televizních přenosech vidí na mantinelech loga se značkou Gambrinus. Pořádá soutěže, chce budovat fotbalové hospody a uskutečňovat  další akce na fotbalové téma. Stejně jako je Gambrinus pivem pro nejširší vrstvy, je dnes jeho jméno stále častěji spojováno i s hudbou, která dokáže oslovit posluchače všech  stavů a zájmů. Se značkou Gambrinus se potkáváme  na koncertech rockové, ale i country hudby, při folkových událostech i při dechovce. Existuje i celostátní vícekolová soutěž rockové hudby pod názvem Rock Made in Gambrinus, které se účastní každoročně přes 400 kapel. Při takových akcích se přirozeně pije pivo Gambrinus – během největšího českého rockového festivalu v Třinci, zvaného Noc plná hvězd, se ho vypilo 512  hektolitrů. Společnost ze strategických důvodů ukončila loni aktivity v Litvě a prodala svůj akciový podíl v pivovaru AB Ragutis v Kaunasu. Výroba byla ukončena v Pivovaru Karlovy Vary a závod byl nabídnut k prodeji. Investiční program společnosti se soustředil na doplnění výrobních kapacit, zdokonalení informačního systému a na podporu prodeje. Za zmínku stojí zejména instalace přetlačných tanků pro stáčení piva a otevření skladového areálu v Chýni u Prahy. V roce 1999 činilo finanční plnění investic celkem 293,55 mil. Kč. Tato částka byla kryta vlastními zdroji z odpisů a prodejem investičního majetku. Značka Pilsner Urquell získala od věhlasné firmy Beverage testing Institute v Chicagu titul „Exceptional“ (Výjimečný) v hodnocení ležáků. V České republice si uhájil pozici nejpopulárnějšího a nejprodávanějšího piva Gambrinus, kterého se prodalo rekordních 3 421 495 hektolitrů.  V oblasti marketingových aktivit byl zaznamenán historický vstup značky Pilsner Urquell do seriálu automobilových závodů formule 1 prostřednictvím sponzorské smlouvy s týmem F1 Jordan.  V roce 1998 se podařilo zaregistrovat značku Pilsner Urquell v proviantní  centrále americké armády v Dallasu jako oficiální pivo, dodávané pro základny US Army umístěné mimo území spojených států. V závodě Plzeň pokračoval trend snižování spotřeby vody, vzhledem k důkladnější separaci odpadů došlo ke snížení produkce komunálního odpadu oproti roku 1998 o 406 tun. Díky používání ekologické paliva, zemního plynu, nebyly překročeny emisní limity. Počet zaměstnanců se meziročně snížil z 2 588 na 2 292 osob, program rozvoje lidských zdrojů vycházel ze strategických cílů společnosti. Otevřením důstojného sídla v Chýni byla dobudována síť obchodně distribučních center Plzeňského Prazdroje, a. s., umožňující perfektní poskytování služeb na celém území České Republiky. Historicky nejdůležitějším  momentem roku z hlediska nejvýznamnějšího producenta piva i celého českého pivovarnictví byl nákup majoritního podílu akcíí Plzeňského Prazdroje, a. s., společností South African Breweries, plc.

 

Tab č.: 3 -Vývoj prodeje piva celkem v letech 1996 – 1999

 

 

 

 

Obr. č.: 2 – Graf vývoje prodeje piva celkem v letech 1996 – 1999

 

Poznámka: V tabulce i grafu je započteno pivo vyrobené v zahraničí

 

Zdroj: Výroční zpráva 1999

 

1.5         Finanční a platební situace

 

Následující údaje jsou uváděny bez Radegastu a Velkopopovického Kozla. Finanční situace společnosti byla po celý rok 1999 vyrovnaná. Bilanční suma společnosti se v průběhu roku 1999 zvýšila o 3 824 mil., její výše k 31.12.1999 činila 10 878 mil. Kč. Výrazný nárůst aktiv byl způsoben nákupem akcií Pivovaru Radegast v hodnotě 3 610 mil. Kč a v souvislosti s tím vzrostla i zadluženost společnosti. V porovnání se stavem na počátku roku se zadluženost zvýšila o 3 238  mil. Kč.  Pokles v objemu nakoupeného zboží a zvýšení obrátkovosti zásob se odrazily ve snížení stavu zásob o 144 mil. Kč v porovnání se stavem na počátku roku. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku byly k 31. 12. 1999 evidovány ve výši 777 mil. Kč. V této hodnotě „netto“ jsou promítnuty opravné položky a rezervy k pohledávkám a zákonem povolený odpis pohledávek splatných do 31.12.1994. V roce 1999 Plzeňský Prazdroj dosáhl rekordního zisku ve výši 494 mil. Kč po zdanění, což  znamená meziroční nárůst o 172 %. Zisk před zdaněním měl hodnotu 647 mil. Kč. Přidaná hodnota vytvořená v roce 1999 činila 2 472 mil. Kč a byla o 208 mil.  Kč vyšší než v roce minulém, produktivita práce z přidané hodnoty zaznamenala meziroční nárůst o 22 %. Rentabilita vlastního jmění k 31.12.1999 byla 15,3 %, což znamená nárůst v porovnání s rokem 1998 o 8,7%. Společnost byla po celý rok 1999 platebně schopná. K 31. 12. 1999 byl vykázán stav volných peněžních prostředků 672 mil Kč. Celkové peněžní příjmy z tržeb v tuzemsku a zahraničí se snížily proti roku 1998 o cca. 10 % (-931 mil. Kč) v důsledku výrazně nižších prodejů distribuovaných nápojů (především becherovky a vodky). Zároveň však došlo ke snížení provozních a dalších běžných výdajů včetně placených úroků o cca 15 % ( - 1,311 mil. Kč), takže vliv nižších příjmů byl plně kompenzován. Načerpáním nových úvěrů a následnou splátkou starších úvěrů s méně výhodnými podmínkami se podařilo snížit úrokové sazby z úvěrů, a tím i finanční zatížení společnosti. Za investiční dodávky bylo v roce 1999 zaplaceno celkem 209 mil. Kč. Mezi významné investiční úhrady patřily platby za nový software, výstavba přetlačných tanků, instalace odstředivky, dokončení stavebních úprav velkoskladu Chýně. Daně byly zaplaceny do státního rozpočtu v celkové částce 1 884 mil. Kč, což v meziročním srovnání znamenalo pokles na 93,7 %. Na objemu daní měly největší podíl spotřební daň (993 mil. Kč) a DPH (755 mil. Kč). Z titulu daně z příjmu právnických osob bylo zaplaceno celkem 126 mil. Kč.

 

1.6         Výhled  společnosti

 

Dvě události roku 1999 zásadně změnily podmínky pro Plzeňský Prazdroj, a. s. S povolením k fúzi s Pivovarem Radegast a. s. a se vstupem nového majoritního majitele South African Breweries, plc (SAB) jsou výhledy společnosti mnohem zajímavější než doposud. SAB, který se touto akvizicí stal třetí největší pivovarnickou skupinou na světě, hodlá postavit značku Pilsner Urqell jako vlajkovou loď celé skupiny. Její expanze na světovém trhu bude důsledně připravena vytvořením globálního konceptu a následně podpořena koordinací aktivit dceřiných společností Plzeňského Prazdroje, a.s., na zahraničních trzích a pivovarů v rámci SAB. Lze předpokládat, že tak brzy společnost splní cíl postavený v roce 1997 – kontrolovat výrobu 10 miliónů hektolitrů. V průběhu roku 2000 byla vytvořena nová celosvětová image značky Pilsner Urquell používající novou etiketu a balení. V této souvislosti byla v prosinci 2000 zahájena rozsáhlá reklamní kampaň v rozsahu téměř 500 miliónů korun. Hlavními marketingovými cíly jsou perspektivní aglomerace jako Boston, New York, Washington, Atlanta, Miami, Chicago, Philadelphia, Seattle, San Francisco a Los Angeles. Už v loňském roce začala společnost posilovat tým dceřiné společnosti Pilsner Urqell USA a vytvářet si tak vlastní obchodní síť. Do loňského roku prodával Plzeňský Prazdroj pivo v USA prostřednictvím distribuční sítě Guiness. Značka Gambrinus bude dále spojována se sportem, zejména s fotbalem, kde byla podepsána dlouhodobá smlouva se STES (Gambrinus liga). Cílem je upevnit pozici Gambrinu jako největší české značky, která prakticky tvoří pojem české pivo (přibližně 3,5 mil. hl z celkových 16 mil. hl spotřebovaných na českém trhu). Připravují se podstatná oživení a promotion pro Radegast a Velkopopovický Kozel. Současně bude společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. výrazně podporovat aktivity Českého svazu pivovarů a sladoven, Výzkumného ústavu pivovarů a sladoven a odborného školství, zejména Vysoké školy chemicko technologické v Praze. Na  domácím trhu má společnost v plánu konsolidovat nové akvizice Pivovar Radegast a Pivovar Velké Popovice a upevňovat pozici největšího výrobce piva a přední distribuční společnosti v celé šíři alkoholických nápojů. Cílem společnosti je nabídnout zákazníkům nejkvalitnější výrobky a služby  v odvětví. Koordinací všech aktivit všech společností hodlá společnost neustále zvyšovat efektivitu výroby a distribuce. Nadále chce stavět na prvotřídní kvalitě výrobků a  udržovat a dále rozvíjet všechny silné značky v portfoliu. Připojením Plzeňského Prazdroje, a. s., do struktur SAB International (Europe) se společnost chce  s pivovary v řadě zemí ve střední Evropě aktivně podílet na restruktualizaci středoevropského nápojového průmyslu s ohledem na vstup těchto zemí do Evropské unie.

 

 

Zdroj: Výroční zpráva 1999

           Výroční zpráva 1998

           Gambrinus a jeho příběh

           The story of Pilsner Urquell

           Místo diktátu vlastní rozvoz, 26.11.1998, Ekonom

           

 

 

 

 

 

 

1.7         Produkty společnosti podle obalů

 

Tab. č.: 4 – Produkty společnosti podle obalů

 

 

Zdroj: www.pilsner-urquell.cz

           www.radegast.cz

           www.beer-kozel.cz

 

 

 

 

1.8         Produkty společnosti  podle typu, chuti a obsahu alkoholu

 

Tab. č.: 5 – Produkty společnosti podle typu, chuti a obsahu alkoholu

 

 

Název

Typ

Typ kvašení

Obsah alkoholu v  % obj.

Chuť

Pivovar Plzeňský Prazdroj

 

 

 

 

Pilsner Urquell

S

SP

4,4

harmonická, lahodně hořká

Pilsner Urquell  desítka

S

SP

3,8

čistá sladová, lahodná hořkost

Gambrinus Premium - Světlý ležák z Plzně

S

SP

4,1

plná, sladce sladová, splývající s příjemnou střední hořkostí a harmonickou esterovou vůní

Gambrinus - Světlé pivo z Plzně

S

SP

4,1

střední, s harmonickou, vyváženou sladovou a chmelovou vůní

Gambrinus Osma - Světlé pivo z Plzně

S

SP

3

mírně nahořklá

Gambrinus se sníženým obsahem cukrů

S

SP

3,6

 lehčí

Primus

S

SP

4,2

středně plná, slabá až středně esterová s postřehnutelnou jemnou vůní po chmelu

Pivovar Velké Popovice

 

 

 

 

Světlé výčepní pivo

S

SP

4

jemně nahořklá

Tmavé výčepní pivo

T

SP

3,8

má karamelovou chuť s chmelovou příchutí

Světlý ležák Pivrnec

S

SP

4,6

lahodnou chuť, jemnou hořkost

Světlý ležák Premium

S

SP

5

má příjemně nahořklou chuť, jemné sladové a chmelové aroma a dokonalou jiskrnost

Tmavé pivo Speciál

T

SP

5,5

jemnou chmelovou vůni a hořkost a intenzivní karamelovou chuť.

Nealkoholické pivo

S

SP

0,5

lahodnou chuť, jemnou hořkost

 

 

 

 

Název

Typ

Typ kvašení

Obsah alkoholu v  % obj.

Chuť

Pivovar Radegast

 

 

 

 

Radegast  Premium

S

SP

5,1

chuťově plné, jemně nahořklé značkové pivo jiskrně zlaté barvy s výraznou chmelovou vůní, stabilní pěnou a silným řízem

Radegast Triumf

S

SP

3,9

hluboce prokvašené světlé pivo s dobrou pěnivostí a středně intenzivní hořkou chutí.

Radegast Klasik

S

SP

3,6

prokvašené, lehké pivo, jemně nahořklé chuti s charakteristickou chmelovou vůní a bílou bohatou pěnou.

Radegast Birell

S

SP

0,49

nealkoholické pivo vyráběné speciální technologií zaručující charakteristické chuťové vlastnosti piva. 

 

Vysvětlivky: S – světlé; T – tmavé; SP – spodní; SV – svrchní

 

 

Zdroj: www.pilsner-urquell.cz

           www.radegast.cz

           www.beer-kozel.cz